Pojištění Alpenverein pro rok 2009

16.01.2009 08:02

Zájemci o členství v Rakouském alpském svazu Alpenverein se mohou zaregistrovat v jeho sekci Edelweiss Vídeň. Členství je spojeno s ojedinělým pojištěním, které pokrývá vaše aktivity jako je vysokohorská turistika, horolezectví, canyoning, skialpinismus a jiné sporty. Přesné informace o pojistných podmínkách najdete ve Všeobecných podmínkách.

1. Vyplnění přihlášky je prvním krokem pro získání členství. Přihlášku najdete zde. Je potřeba ji vyplnit, a to BEZ HACKU A CAREK a jen v šedých polích, uložit pod názvem "Prijmeni_Jmeno_09.doc" a odeslat zpět na email alpenverein@centrum.cz.
UPOZORNĚNÍ: Přihlášku vyplní všichni noví členové a také současní členové jiných sekcí (členské číslo nezačíná 104, ale např. 608).

2. Současně je potřeba uhradit členský poplatek. Výši poplatku a informace, které Vám pomohou určit, do které kategorie patříte najdete pod položkou Členské příspěvky. Pokud si přesto nebude vědět rady napište email.
Výše 
připojištění trvalé invalidity zůstává v roce 2008 nezměněna.

Pokyny pro platbu bankovním převodem

  • Raiffeisen Bank, pobočka České Budějovice
  • účet: 3012000466/5500
  • variabilní symbol: členské číslo (104xxxxxx)
  • - jste-li již člen sekce Alpenverein Edelweiss, tudíž máte číslo začínající trojčíslím 104, píšete celé členské číslo bez pomlčky
  • - jste-li nový člen, píšete pouze 104
  • - jste-li člen OeAV avšak jiné sekce (např. Insbruck) a máte již členské číslo přidělené (např. 608-xxxxxx) jako variabilní symbol píšete 104
  • konstantní symbol: 0308
  • specifický symbol: rodné číslo (není povinné)
  • zpráva pro příjemce: "Jméno_A" nebo "Jméno_B" nebo "Jméno_C" podle toho, jaký typ členství máte
  • pokud máte i připojištění, pak posíláte jednu částku současně a do zprávy pro příjemce píšete: "Jméno_A_připojištění" nebo "Jméno_B_připojištění" nebo "Jméno_C_připojištění" podle toho, jaký typ členství máte

3. Jakmile obdržíme vaši platbu na účet, odešleme přihlášku do Vídně. Za 2-3 pracovní dny obdržíme vaše nové členské číslo. Od této chvíle jste pojištěni. Poznáte to tak, že Vám pošleme email s informací o zaslání členské kartičky na Vaši adresu.

4. V případě, že jste členem sekce Alpenverein Edelweiss (členské číslo začíná 104) a Vaše osobní údaje zůstávají stejné (přijmení, adresa trvalého pobytu, kategorie členství) v dalších letech už žádnou přihlášku nevyplňujete, stačí poslat platbu s variabilním symbolem vašeho členského čísla (viz. bod 2) a členskou kartičku Vám zašleme automaticky.


UPOZORNĚNÍ: Členové jiných sekcí (členské číslo nezačíná 104, ale např. 608) musí přihlášku z důvodu změny sekce vyplnit a odeslat na email alpenverein@centrum.cz. (Změna sekce nemá vliv na členské výhody). V opačném případě nemáme kontaktní údaje pro zaslání členské kartičky.